Artikel mit dem Tag "Inyoung"hrvatski · 21. September 2016
Vlado Franjević izlaže od 1.-7.10.2016 u Simhon galeriji na Jeju otoku, J.Koreja.

hrvatski · 01. März 2015
Na stranici Alijanse Ujedinjeni dizajni (UDA) možemo naći slijedeće informacije o samoj Alijansi i njezinim ciljevima i vizijama: "UDA je globalna Alijansa učitelja, prakticirajućih i studenata dizajna vizualne komunikacije. UDA se etablirala od vremena međunarodne izložbe dizajna 2004. Cilj izložbe je bio izgraditi mrežu mežunarodne vizualne komunikacije i razumijeti nezamjenjivu dizajn-kolekciju kao i izmjeniti ideje prakticiranja dizajna vizualne komunikacije, školovanja i...

deutsch · 01. März 2015
Auf der Webseite der Allianz des Vereinigten Designs (UDA) können wir folgende Informationen über die Allianz und deren Ziele und Visionen lesen: „UDA ist die globale Allianz der Lehrkräften, Praktizierenden und Studenten des Designs der visuellen Kommunikation. UDA ist seit der internationalen Designausstellung in 2004 etabliert. Ziel der Ausstellung war ein internationales visuelles Kommunikationsnetzwerk aufzubauen und die unverwechselbaren Design-Kollektionen zu verstehen wie auch die...

english · 28. Februar 2015
On the Webseite of United Designs Alliance (UDA) we can find following informations about the Alliance and its goals and vision: „United Design Alliance (UDA) is a Global Alliance of Visual Communication Design educators, practitioners and students. UDA established as an international design exhibition since year 2004. The exhibition seeks to establish an international visual communication design and education network, and to understand distinctive design collections and exchange ideas on...

hrvatski · 22. Januar 2015