Koliko se Vlado dugo bavi likovnom umjetnošću toliko dugo i piše, te nastupa u javnosti kao autor. Piše  poeziju na materinjem, hrvatskom jeziku te njemačkom, kratke priče, intervjue i blog priloge, predgovore za kataloge i govore za otvaranje izložbi kolegica i kolega likovnih umjetnika... Vlado je imao do sad brojne nastupe čitajući svoje tekstove u njemačkom govornom području Švicarske, u Liechtensteinu, Njemačkoj i Hrvatskoj. Nekoliko je godina bio član Interesne zajednice njemačkih pisaca IGdA e.V. u Njemačkoj. Kao član iste dobio je nagradu potpore mladim piscima. 2008. pobjedio je na literarnom natjecanju (poezija) "S.S. Kranjčević" u organizaciji Hrvatske Matice iseljenika - podružnica Rijeka. Njegova je poezija do sada objavljivana u stručnim časopisima, zbirkama poezije i antologijama na njemačkom, hrvatskom i engleskom. 2001. izdao je u vlastitoj režiji zbirku PRETPREMIJERA na njemačkom jeziku, 2008. dvojezičnu zbirku DODIR TIŠINE / BERÜHRUNG DER STILLE i 2013. također dvojezičnu zbirku AUSSERHALB DES SYSTEMS / IZVAN SISTEMA

 

  

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0