Koliko se dugo bavim likovnom i interdisciplinarnom umjetnošću toliko dugo i pišem, te nastupam u javnosti kao autor poezije, kratkih priča, blog priloga, predgovora za kataloge i govore za otvaranje izložbi kolegica mi i kolega, na materinjem jeziku - hrvatskom, te njemačkom... Imao sam dosad brojne nastupe čitajući u njemačkom govornom području Švicarske, u Lihtenštajnu, Njemačkoj i Hrvatskoj. Nekoliko sam godina bio član Interesne zajednice njemačkih pisaca IGdA e.V. u Njemačkoj. Kao član iste dobio nagradu potpore mladim piscima. 2008. sam prvoplasirani na literarnom natjecanju (poezija) "S.S. Kranjčević" u organizaciji Hrvatske Matice iseljenika - podružnica Rijeka. Poezija mi je do sada objavljena u stručnim časopisima, zbirkama poezije i antologijama na njemačkom, hrvatskom i engleskom. 2001. sam izdao u vlastitoj režiji zbirku PRETPREMIJERA na njemačkom jeziku, 2008. dvojezičnu zbirku DODIR TIŠINE / BERÜHRUNG DER STILLE i 2013. također dvojezičnu zbirku AUSSERHALB DES SYSTEMS / IZVAN SISTEMA