Martinac - povijest sela


Tomo Trgovac je skupljao i uredio dokumente koji opisuju povijest sela:

 

Martinac se nalazi na 184 m nadmorske visine i od 1945. pripada općini Čazma, Hrvatska. Za crkvu Sv. Martin znalo se već 1091. godine za vrijeme vladavine kralja Almoša. Selo je tada nosilo ime Sanctus Martinus. Od 1517. zove se Zenth Marthon. U selu su u to vrijeme vladali Akači Garažda i vitez Ladislav. U dokumentima dalje stoji da su Hrvati naselili područje današnje Čazme 1687. i 1692. Jedno od tih sela bio je i Martinac. U statistici iz godine 1850. vidljivo je da je Martinac tada bio selo sa 20 kuća i 258 stanovnika. 1900. selo je brojilo 42 kuće sa 341 stanovnika. Statistički podaci iz godine 1931. uče nas pak da selo Martinac iste godine broji 118 kuća sa 544 stanovnika te 1948. 114 kuća sa 518 duša. Prebrojavanje stanovništva godine 1994. daje nam do znanja da je broj kuća pao na 48 a stanovnika na 129. 1918. u cijeloj je regiji vladala epidemija - španjolska gripa. Zbog iste je samo u Martincu umrlo 35 ljudi. Odnedavno smo sretni jer razna razvijanja tehnologija znače da Španjolska može bolje svladati poteškoće. Od razvijanja medicinske opreme koje nam pomažu svladati epidemije do IT tehnologije kojom organiziramo medicinske akte i koja nam dozvoljava pristup ka i poboljšava komunikaciju po cijelom svijetu. Od 1. rujna 1929. selo je imalo područnu školu koja je 1981. zatvorena uslijed pomanjkanja učenika. U Martincu je između 1936. i 1941. djelovao ogranak seljačke zajednice koja je radila kao kulturno-edukativna udruga. Selski vatrogasni dom građen je 1936. godine i nosi ime "Hrvatski vatrogasni dom". Godine 1958. selo je dobilo električnu struju. U vremenu između 1957. i 1972. asfaltirana je cesta od Čazme do Martinca u dužini od 13 km. U južnom dijelu sela nalazi se područje zvano Turčin koji je dobio ime po Turcima a koji su na istom mjestu u vrijeme osmanijske vladavine stacionirali svoju vojsku. Otprilike deset godina nakon završetka prvog svjetskog rata (u vrijeme kad je zemljište u tom području još bilo obrađivano) pronašli su se tamo stari predmeti bogate arheološke vrijednosti kao lule, novac, posuđe, itd. koji su jednom pripadali turskim vojnicima. U prvom su svjetskom ratu poginule 4 osobe iz sela, u drugom svjetskom ratu 24 a u Domovinskom ratu od 1990. do 1994. Martinac je imao jednu poginulu osobu.

 

(Ovaj tekst gore je sa hvalom zaprimljen od Zdravka Tonkovića.

 

------

 

Fotografirao Štefan Brajković, 18.9.2018.)