Artikel mit dem Tag "prijevod"hrvatski · 09. Dezember 2015
Fotografija lijevo je, koliko sam vidio danas na ovoj fb stranici podijeljena do časa kad sam ja tamo svratio, točno 4449 puta. Ovdje prijevod navoda Herrmanna Göringa koji je Göring navodno dao daleke 1946. u zatvoru njegove ćelije, i to 18. travnja.: "Pa da, naravno, narod neće nikakav rat. Zašto bi nekakav siromašni poljoprivredni radnik u ratu svoj život stavio na kocku, jer najbolje što iz svega može izvuči je da se vrati natrag zdravih kostiju. Naravno, jednostavni narod ne...

hrvatski · 16. Oktober 2014
Komunikacija je MOST između lica, subjekata, partnera, interesnih skupina. Mostovi se grade da bi se lakše i jednostavnije prošli određeni puti. Odnosno da se isti što je moguće više skrate! Koliko god da svi "sa svima" na neki način i malo-malo pa opet komuniciramo samo je malo one vrste komunikacije nakon koje možemo reči da je ista imala očekivani i "zdravlja radi" potreban smisao. Bez obzira o čemu smo komunicirali. Kad se radi o poslovnoj komunikaciji htjeli bismo, a što je i...