Artikel mit dem Tag "ljubav"hrvatski · 11. November 2015
Fotografirao sam u trku i između ostalog mjesta gdje sam stanovao s mojom majkom i gdje sam upoznao njezinu. Mjesto gdje je u ono vrijeme bila galerija u kojoj sam po prvi put dobio u ovim geopolitičkim sistemima priliku izlagati. Fotografirao sam izloge radnje u kojoj je onda, pred jako dugo vremena, radio jedan urar i fenomenalni perkusionist porijeklom iz Tunisa a kojem sam smio ukrasiti jednom izlog. Smilovao mi se i dao koji franak. To su bili moji "krvavi" počeci nečega za čime ne...

hrvatski · 26. Oktober 2014
"Vlado Franjeviću, danas, društvo naviklo da sve dolazi s uputstvima... neka od njih jesu korisna i dobra ("Poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na Zemlji!")... zaboravlja da neka od njih nisu napisana, a neka možda niti neće biti... ipak, kako napreduje znanost tako se mijenja i ljudski pogled na svijet... knjiga "Poštuj sina i kćer" otkriva mnogo od toga dobroga što se skriva u tvojim očima Vlado... 12-ogodišnjak kojemu se pripisuje autorstvo... kako lijepo može...