Artikel mit dem Tag "Sargans"hrvatski · 11. November 2015
Fotografirao sam u trku i između ostalog mjesta gdje sam stanovao s mojom majkom i gdje sam upoznao njezinu. Mjesto gdje je u ono vrijeme bila galerija u kojoj sam po prvi put dobio u ovim geopolitičkim sistemima priliku izlagati. Fotografirao sam izloge radnje u kojoj je onda, pred jako dugo vremena, radio jedan urar i fenomenalni perkusionist porijeklom iz Tunisa a kojem sam smio ukrasiti jednom izlog. Smilovao mi se i dao koji franak. To su bili moji "krvavi" počeci nečega za čime ne...