VLADO FRANJEVIĆ- Fine & Interdisciplinary Artist & Author


Vlado Franjević was born 1963 in Martinac, Croatia. He finished School for applied Arts in Zagreb as a painter. Since 1993 he lives in the Principality of Liechtenstein and before that he lived 3 years in St.Gallen, Switzerland. 

 

Please check his ARTOGRAPHY site and follow informations about his worldwide activities! Did you know, Vlado is founder of the interdisciplinary work in progress SPIRAL-CHANNELS project?  Did you know, he got yearly scholarship of the Culture Advisor of the Princely Government of Liechtenstein? Vlado is a very productive painter and fine artist. In his Galleries you find artworks in different media. Be nice and take also a look in his Art store. Vlado lead international art workshops and is winning poet in German and Croatian (his native language). Please don't forget to read also his testimonials, check his trilingual blogs partially with beautiful photos from the Principality of Liechtenstein or from Switzerland!

Vlado Franjević wurde 1963 in Martinac, Kroatien geboren. In Zagreb beendete er die Schule für die angewandten Künste als Maler. Seit 1993 lebt er im Fürstentum Liechtenstein und drei Jahren davor lebte er in St. Gallen.

Vlado Franjević je rođen 1963. u Martincu. U Zagrebu je završio Školu Primijenjenih umjet-nosti - slikarski smjer. Od 1993. živi u Kneževini Lihtenštajn a prije toga je tri godine živio u St.Gallenu, Švicarska. 

 

Molim posjetiti stranicu artografija i slijediti informacije o njegovim aktiv-nostima širom svijeta! Jeste li znali i znale, Vlado je izumitelj interdiscipli-narnog progresivnog rada SPIRALNI KANALI?  Da li ste također znali, on je dobitnik godišnje stipendije Savjetodavnog tijela za kulturu Kneževe Vlade Lihtenštajn? Vlado je vrlo produktivan likovni stvaratelj. U njegovim galerijama naći će te radove u različitim medijima i tehnikama. Budi ljubazan i ljubazna posjetiti njegov online dućan umjetnosti. Vlado je vodio međunarodne umjetničke radi-onice i pjesnik je pobjednik na natje-čajima za poeziju na njemačkom i hrvatskom. Molim ne zaboraviti čita-ti pohvale, dobivene od međunarodnih stručnjaka te trojezične blog priloge u kojima se djelomično nalaze prekrasne fotografije Kneževine Lihtenštajn i Švicarske!Kommentar schreiben

Kommentare: 0