· 

Vlado Franjević - član Upravnog odbora UDA direktora

Na stranici Alijanse Ujedinjeni dizajni (UDA) možemo naći slijedeće informacije o samoj Alijansi i njezinim ciljevima i vizijama:

 

"UDA je globalna Alijansa učitelja, prakticirajućih i studenata dizajna vizualne komunikacije.

 

UDA se etablirala od vremena međunarodne izložbe dizajna 2004. Cilj izložbe je bio izgraditi mrežu mežunarodne vizualne komunikacije i razumijeti nezamjenjivu dizajn-kolekciju kao i izmjeniti ideje prakticiranja dizajna vizualne komunikacije, školovanja i kulture. UD (United Design) traži kao poticaj jedinstvene pristupe dizajnera iz cijelog svijeta. Ona ne gleda na ograničenja kao prepreku za kreativnost nego kao priliku za dovođenje kreativnosti na intelektualnu razinu.

Dr. Albert Inyoung Choi, Vlado Franjević und Liu Xuguang
Dr. Albert Inyoung Choi, Vlado Franjević und Liu Xuguang

Izložba Ujedinjeni dizajni (UD) je najprije bila organizirana od strane prof. dr. Albert Inyoung Choia s Hanyang Univerziteta (Koreja) 2004. i 2005. Godine 2007. je UD bila suorganizirana od strane privatnog Univerziteta primijenjenih znanosti (ASU) u Jordanu. 2009. je UD bila organizirana u Kalifornijskom državnom Univerzitetu Northridge (CSUN) u Los Angelesu. 2010. je bila organizirana UD zbirka sa Šangajskim Normalnim Univerzitetom (SHNU) u Kini, 2011. s Tehničkim Univerzitetom Cipra u Limassolu, 2013. s Univerzitetom Missourija u St. Louisu (SAD) a 2014. se manifestirala kao organizacija dizajnera globalnog karaktera, Alijansa ujedinjenih dizajna (UDA - United Designs Alliance).

 

UDA slavi svjesnost koja u cijelom svijetu vlada između školovanja i profesije dizajna vizualne komunikacije. Kao kulturni i vizualni kultivatori, pridonosimo našom kreativnošću manifestiranje svjetske kulture. Kao pedagozi i profesionalci razvijamo naš identitet kako bismo jačali naše zvanje. Prije svega pridonosimo ukupnoj kakvoći dijeljenjem naše kreativnosti bez predrasuda o religiji, rasi, spolu, boji kože, kulturnoj pripadnosti, stupnju školovanja, socijalnom statusu, nacionalnoj pripadnosti i prošlosti.“ 

 

Vlado Franjević iz Kneževine Lihtenštajn, rođen 1963. u Hrvatskoj (u selu Martinac kraj Čazme) je u kontaktu sa vodećim ljudima UDA-e od njegovog sudjelovanja na 1. međunarodnom simpoziju dizajna u Ammanu, glavnom gradu Jordana 2006. A sada, kratko nakon sudjelovanja kao izlagač na izložbi 7. Ujedinjeni dizajn odnosno kao jedan od glavnih referenata na 3. Simpoziju globalne vizualne kulture u Šangaju, (sredinom prosinca 2014.) u Kini, bio je osobno pozvan od prof.dr. Albert Inyoung Choia da postane članom Upravnog odbora direktora Alijanse.   

 

„Na početku Alijanse ujedinjenih dizajna (UDA) smo vjerovali da će se ista razviti kao uspješan komunikator za dizajnere i učitelje (dizajna) u svijetu. Svi su direktori jedinstveni i različiti ali svi vjerujemo u isto. Iz tog razloga, UDA je pozvala Vladu Franjevića, jer jako cijenimo njegovu volju da svoj talent i iskustvo svoje uspješnosti podijeli sa životnim mu prostorom i svijetom.“


Kommentar schreiben

Kommentare: 0