· 

Kad bih bio Hrvatska... (u Vukovaru)5. SPIRALNI KANAL VLADE FRANJEVIĆA (POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU)

 

Autor: Vlado Franjević

Mjesto akcije: Vukovar (park iza dvorca Eltz)

Vrijeme akcije: 6.-12.5.2011 u sklopu trajanja međunarodne umjetničke kolonije a u režiji SUI/WAG (Svjetske umjetničke igre)

Radni naslov akcije Spiralnog kanala: KAD BIH BIO HRVATSKA... (U VUKOVARU)

 

Poslije djelovanja u Estoniji („Izolacija“), Srbiji („Kad bih bio Srbija...“, Bosni i Hercegovini („Magija Unine vode. Tišina molim!“) i Kneževini Liechtenstein („Magija vode“, odnosno realizacije prvih četiri SPIRALNA KANALA, na redu je priprema za akciju djelovanja u Vukovaru, a sa temom "Kad bih bio Hrvatska... (u Vukovaru)"! Svi su pozvani da pošalju svoje priloge i tako budu dio ovog internacionalnog projekta!

 

Kako sudjelovati?

 

Pošaljite (barem) jedno od ovoga:


a)    Pisanu poruku na materinjem jeziku a prema temi „Kad bih bio Hrvatska... (u Vukovaru)“ koja sadržava najviše 20-25 riječi. Istu prevesti na korektni engleski i njemački. Ili barem engleski...

b)    Originalnu grafiku, crtež, fotografiju, sliku koja je nastala isključivo na osnovu ovdje zadane teme. Prilog poslati samo u digitalnom obliku i u JPEG formatu (veličina slike: A4 ili A5 sa 300 pixla)

 

Prilozi smiju/mogu biti humanitarnog, društveno kritičkog, socijalnog, kulturno-umjetničkog, vizionarsko-planskog karaktera. Prilozi koji će sadržavati i promovirati netrpeljive i neprijateljske sadržaje prema bilo kojoj narodnosti, bilo kojem narodu, bilo kojoj religiji ili rasi neće biti akceptirani.

 

Prilozi će biti objavljeni samo ako se smiju objaviti ime i prezime autora i zemlja iz koje autor potječe. Pored dostave priloga obavezno poslati i valjanu poštansku adresu, kao i e-mail, internet i evtl. skype adresu. (Ništa od toga se neće javno objavljivati ili biti proslijeđeno drugim ili trećim licima. Odnosno, internet adresa se može objaviti, samo uz autorov pristanak. Ako ovaj to smatra kao dio vlastite promidžbe).    

 

Prilozi će biti:


a)    Ili objavljeni u Vukovaru samo u obliku prezentacije u digitalnom obliku

b)    Ili objavljeni u Vukovaru u digitalnom obliku te u obliku mape. Mapa bi se sastojala od komada tkanine na koju će biti digitalno otisnuti svi pristigli prilozi.

c)    Objavljeni u mediju internet (a što će se moći razumijeti i kao posebna promidžba svih autora i njihovih priloga, koristeći instaliranje linkova prema autorovim stranicama.) 

 

 Priloge slati na adresu vaduz9490@gmail.com. Naslov e-maila mora biti "Vukovar 2011" a u obzir će se uzeti samo prilozi poslani do 20.4.2011.

  

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0